Politica de confidentialitate

Comisia Europeană se angajează să protejeze viața privată a utilizatorilor.

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile Comisiei Europene din cadrul domeniului „amado.ro”. Puteți naviga pe majoritatea paginilor acestor site-uri fără a trebui să furnizați date personale. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate, este nevoie de astfel de date.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în deplină conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu electronic există un operator care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de confidențialitate
 • în cadrul Comisiei Europene, un responsabil cu protecția datelor se asigură că dispozițiile regulamentului sunt aplicate și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate independentă de supraveghere

Site-urile Comisiei Europene din cadrul domeniului „amado.ro” pot conține linkuri către site-uri aparținând unor terți. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.

Servicii electronice

Un serviciu electronic pe portalul AMADO este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

Portalul AMADO oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și nu numai un acces ușor și eficient la informații
 • servicii interactive de comunicare care permit un contact mai bun cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și organismele publice, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și formularea observațiilor și sugestiilor
 • servicii de tranzacții care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere de documente

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate
O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal într-un anumit scop
 • cui i se divulgă informațiile
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • date de contact pentru cazul în care aveți întrebări sau nemulțumiri

Amado Analytics

Amado Analytics este un serviciu instituțional care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul Amado.

Aveți libertatea de a respinge utilizarea acestui serviciu – fie pe prima pagină pe care o vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie, fie pe site-ul Amado Analytics.

Dacă alegeți să nu permiteți utilizarea serviciului, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile Amado.

Detalii despre Amado Analytics

Contactați echipele care gestionează site-urile Amado

Pe numeroase pagini de pe portalul Amado există un buton de contact pe care îl puteți utiliza pentru a transmite comentarii prin e-mail către o anumită căsuță electronică. Atunci când trimiteți mesajul, destinatarul colectează datele cu caracter personal doar pentru a vă putea răspunde.

Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Păstrarea datelor în condiții de siguranță

Datele personale colectate sunt păstrate într-un calculator aparținând subcontractantului extern, care acționează în calitate de operator. Acesta trebuie să respecte cerințele în materie de protecție a datelor și de confidențialitate prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2018/1725. 

Verificarea, modificarea sau ștergerea informațiilor

Dacă doriți să verificați, să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de operatorii de date ai site-ului și subsite-urilor Amado, puteți trimite un e-mail operatorului de date responsabil din cadrul DG Comunicare, la adresa de mai jos. Precizați natura cererii și includeți adresa URL a site-ului/paginilor la care se referă aceasta.